ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Αφεθείτε στα χέρια των εξειδικευμένων νομικών συμβούλων της εταιρείας μας και ενημερωθείτε άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά σχετικά με το ποιο είδος εταιρείας είναι καταλληλότερο για τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες,  πληροφορηθείτε σχετικά με το νομικό και φορολογικό πλαίσιο καθώς και για την πιθανή απαραίτητη χορήγηση άδειας για συγκεκριμένα επαγγέλματα.

 

Τα στελέχη μας μπορούν επίσης να αναλάβουν την εκτέλεση όλων των διαδικασιών ίδρυσης και αδειοδότησης της νέας σας επιχείρησης σε συνεργασία με εξειδικευμένους Βρετανούς λογιστές.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων