Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων
 

Οροι και προυποθεσεις

T & Cs / ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

 1. Η εταιρία μας είναι η Status London Services Ltd και έχει έδρα στο Λονδινο. Είναι εγγεγραμμένη στο Companies House με αριθμο μητρώου 07297548. Επίσης είναι Regulated by SRA με αριθμο μητρώου 667396. (Εφεξής η εταιρία / η εταιρία μας).

 

 

 1. Οποιος συναλλάσσεται μαζί μας (εφεξής ο πελάτης) θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

 

 

 1. Η εταιρία μας τηρεί πιστά τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Δεν διαθέτουμε σε κανέναν τρίτο προσωπικά δεδομένα πελάτη μας χωρίς την συναίνεσή του, παρά μόνον σε συνεργάτες μας με αποκλειστικό σκοπό τον χειρισμό υπόθεσής του.

 

 

 1. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να παραιτηθεί από τον χειρισμό μιας υπόθεσης, ρυθμίζοντας οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα υπάρχει εκεινη την χρονική στιγμη με τον αντίστοιχο πελάτη.

 

 

 1. Η εταιρία μας συμμορφώνεται πλήρως με τις οδηγίες και τους κανονισμούς του SolicitorsRegulation Authority και του Law Society (England & Wales) και εκτελεί μόνον τις υπηρεσίες που της επιτρέπει ο νόμος.Σε περίπτωση  που χρειάζεστε διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε είτε στην εταιρία μας είτε στους παραπάνω οργανισμούς.

 

 

 1. Εάν ο πελάτης δεν έχει τηρήσει ή δεν τηρεί τους όρους συνεργασίας μας, η εταιρία δεν υποχρεούται σε παροχή υπηρεσιών.

 

 

 1. Από την στιγμή που ο πελατης ζηταει μια υπηρεσια ή συνδρομή, θεωρείται αμαχήτως ότι έχει διαβάσει τους όρους συνεργασίας και τους αποδέχεται.

 

 

 1. Εάν ο πελάτης έχει καταβάλει μέρος αμοιβής ή καποια αμοιβή στην εταιρία, και δεν επικοινωνεί με την εταιρία για διάστημα κρίσιμο ως προς την εξυπηρέτηση της υπόθεσής του, η εταιρία δεν έχει υποχρέωση απέναντί του για επιστροφή αμοιβής ή για παροχή υπηρεσιών.

 

 

 1. Εάν ο πελάτης έχει καταβάλει μέρος αμοιβής ή οποιαδήποτε αμοιβή στην εταιρία και η εταιρία έχει παράσχει αντίστοιχες υπηρεσίες, δεν υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε χρηματικό ποσό έναντι αμοιβής ή τέλους συνδρομής.

 

 

 1. Ο πελάτης που δεν έχει ικανοποιηθεί από τις υπηρεσίες που έλαβε, μπορεί μα ακολουθήσει την διαδικασία παραπόνων όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ιστοσελίδα μας. Εάν πελάτης ή άλλος δημοσίως αναφερθεί  με αρνητικά σχόλια  ή στραφεί με έργα κατά της εταιριας μας μειώνοντας την προσωπικότητά της, η εταιρία μπορεί να λάβει μέτρα εναντίον του σύμφωνα με τον νόμο.

 

 

 1. Η οποιαδήποτε συνδρομή είναι αυστηρά προσωπική και αφορά σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αυτό που δικαιούται τις αντίστοιχες υπηρεσίες (δηλαδή του πελάτη της), ασχέτως του ποιος έκανε την πληρωμή. Η εταιρία για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικα με την συνδρομή ή τις υπηρεσίες, θα απευθύνεται στον πελάτη της.

 

 

 1. Το κοστος μιας συνδρομής δύναται να καταβληθεί (εξοφληθεί)  από ένα πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) και  για λογαριασμό τρίτου ως δώρο. Λογιστικά η εταιρία αποδίδει τα εκ του νόμου αποδεικτικά καταβολής στον καταβάλοντα. Το πρόσωπο υπέρ του οποίου συμφωνήθηκε μια συνδρομή θεωρείται ότι συναινεί στο να δεχτεί τις υπηρεσίες που παρέχει μια συνδρομή και συνεπώς είναι ευθύνη του καταβάλοντα το κοστος να έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση αυτή.

 

 

 1. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την εκδήλωση πρόθεσης για αγορά μιας συνδρομής ή την καταβολη για ανανέωση συνδρομής, μετά από το πέρας ενός προγράμματος συνδρομής.

 

 

 1. Καμία συνδρομή δεν ανανεώνεται αυτομάτως. Ο ενδιαφερόμενος πελατης θα πρέπει να εκδηλώσει σχετική πρωτοβουλία. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ειδοποιεί με νόμιμους τρόπους (email / επιστολή ή δημοσίως από ιστοσελίδες, αλλά χωρίς αναφορά ονομάτων στην περίπτωση αυτην), τον πελάτη, ώστε να θυμίζει την λήξη μιας συνδρομής και την δυνατότητα ανανέωσης.

 

 

 1. Το κόστος των υπηρεσιών & συνδρομών μας που μπορούν να κοστολογηθούν μπορούν να αναρτώνται και μόνον στην ιστοσελίδα μας ή σε άλλες ιστοσελίδες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Η εταιρία επιλέγει τον τρόπο δημοσιοποίησης των υπηρεσιών, των τυχόν προσφορών επί των υπηρεσιών αυτών, των τιμών τους κλπ. Η εταιρία δεσμεύεται μόνον από τις δικές της ανακοινώσεις ή και αναρτήσεις.

 

 

 1. Κάθε έγγραφο που φέρει το λογότυπο της εταιρίας ή και στοιχεία της όπως η επωνυμία της κλπ, θα πρέπει να φέρει την ιδιόχειρη (πρωτότυπη) υπογραφή του Managing Director εκτός και αν ο ίδιος έχει δώσει τη δυνατότητα σε άλλο πρόσωπο / εργαζόμενο στην εταιρία, να εκδώσει έγγραφο που δεν θα απαιτείται να φέρει την δική του υπογραφή. Άλλως, το έγγραφο είναι άκυρο και ο ίδιος ή η εταιρία δεν φέρουν καμία νομική ευθύνη.

 

 

 1. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες ή άλλους όρους συνεργασίας της προκειμένου να προστατέψει τα συμφέροντά της. Σε καμία περιπτωση όμως δεν θίγονται συναλλαγές που έχουν ήδη συμφωνηθεί με βάση προηγούμενους όρους. Πχ αν η εταιρία αλλάξει το κόστος μια συνδρομής, αυτό αφορά μόνον στους πελάτες που θα θελήσουν να αγοράσουν αυτήν την συνδρομή από την στιγμή της ανακοίνωσης της νέας τιμής και μετά.

 

 

 1. Η εταιρια χρειάζεται περιπου 15-30 ημέρες προκειμένου να οργανώσει την ομαλή ροή της κάθε συνδρομής και να δημιουργήσει μια άρτια καρτέλα πελάτη. Πρόκειται για απαραίτητο και εύλογο διάστημα ορθής διαχείρισης. Αυτο σημαινει οτι η καθε συνδρομή ξεκινάει να ισχύει 30 ημέρες μετά από την ημέρα που εισπράχθηκε το αντίστοιχο κόστος της. Ο πελάτης δεν αδικείται σε καμία περίπτωση. Συνεπώς, μία συνδρομή λήγει 7 μήνες μετά από την ημερα είσπραξης του αντίστοιχου κόστους της. Η εταιρία εχει το δικαιωμα να προσφέρει δωρεάν επιπλέον χρόνο σε μία συνδρομή για λόγους προώθησης των υπηρεσιών της ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

 

 

 1. Η εταιρία καταβάλλει κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια ώστε να εξυπηρετήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τους πελάτες της.

 

 

 1. Ο πελάτης που έχει επιλέξει προγραμμα συνδρομής για ιδίωτη, δεν δικαιούται να ζητήσει να λάβει οποιαδήποτε υπηρεσία μας σχετικά με νομικό πρόσωπο στο οποίο ο συνδρομητής αυτός έχει οποιαδήποτε σχέση με την διοίκησή του.

 

 

 

 1. Ο πελάτης που έχει επιλέξει πρόγραμμα συνδρομής για νομικό πρόσωπο, μπορεί να ζητήσει υπηρεσία για ιδιώτη. Πιο συγκεκριμένα, ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι συνδρομητής, δύναται να ζητήσει τις υπηρεσίες που κάθε φορά προβλέπονται και ανακοινώνονται για το άτομό του. 

 

 

 1. Καμία συνδρομή δε νοείται ότι παρέχει δυνατότητα παροχής υπηρεσιών για εκπροσώπηση πελάτη ενώπιον οπιασδήποτε  αρχης, δικαστηρίου, ή νομικού προσώπου ή σε διαπραγματεύσεις, παρα μόνον αναφέρεται η όποια συνδρομή, σε εκπτώσεις επί των χρεώσεων της εταιρίας. Οι δωρεάν υπηρεσίες του κάθε προγράμματος συνδρομής αναφέρονται ρητά στην ιστοσελίδα μας.

 

 

 1. Όροι και προϋποθέσεις που δεν αναφέρονται ρητά στο τμήμα Όροι & Προϋποθέσεις αλλά προκύπτουν είτε απο το νόμο είτε αναφέρονται αλλού στην ιστοσελίδα μας, ισχύουν κανονικά. 

 

 

 1. Οι χρεώσεις της εταιρίας δεν περιλαμβάνουν τα οποιαδήποτε κόστη για παράβολα ενώπιον αρχών ή δικαστηρίων. Όπου τυχόν περιλαμβάνονται, αναφέρεται ρητά στα κείμενα της ιστοσελίδας μας.

 

 

 1. Τα δικαιώματα των πελατών μας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων όπως προβλέπεται απο το νόμο, προστατεύονται κατά τον καλύτερο τρόπο, και ο πελάτης έχει πάντοτε την δυνατότητα να ζητήσει απο την εταιρία ό.τι προβλέπει ο νόμος. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το νόμο.

 

 

 1. Όπως και αλλού αναφέρεται με σαφήνεια, ο πελάτης που έχει ζητήσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή συνδρομή απο την εταιρία, νοείται ότι έχει διαβάσει και αποδεχτεί τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις. Η εταιρία είναι πάντοτε πρόθυμη να δεχτεί απο πελατες της εισηγήσεις και προτάσεις και με βάση αυτά να προβεί σε τροποποιήσεις της λειτουργίας και των υπηρεσιών της  εφόσον το κρίνει σκόπιμο με γνώμονα τη καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. 

 

 

 1. Η εταιρία έχει απόλυτη επίγνωση ότι η παροχή νομικών υπηρεσιών απαιτεί υψηλό αίσθημα ευθύνης αφού σχετίζεται με την προστασία των συμφεροντων και την διατήρηση ή και την βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των πελατών της.