Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων
 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Το πληρεξούσιο (γενικό ή ειδικό) και η εξουσιοδότηση είναι νομικά έγγραφα που παρέχουν περιορισμένες ή και ευρείες δυνατότητες δράσης στον καθορισμένο αντιπρόσωπο προκειμένου να διευκολυνθεί ο εντολέας.

 

Ο κ Ανδρέας Αννόπουλος, ως δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ 17324) και REL (SRA ID 665134) έχει την κατά το νόμο αρμοδιότητα να συντάσει εξουσιοδοτήσεις, πληρεξούσια, μαρτυρικές καταθέσεις κ.α. Αυτά τα έγγραφα γίνονται δεκτά στην Βρετανία και σε αρκετές περιπτώσεις και στην Ελλάδα (συνήθως οι ελληνικές υπηρεσίες απαιτούν σφραγίδα προξενείου. Μπορείτε να μας ρωτάτε σχετικά με αυτό).

Στείλτε μας τώρα το αίτημά σας στο info@status-london.com

 

 

Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι απαραίτητο ιδιωτικό ραντεβού χωρίς επιπλέον χρέωση.