Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων
 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ONLINE)

Το γραφείο μας τώρα είναι πιστοποιημένο από το βρετανικό κράτος για επικύρωση εγγράφων (πληρεξούσια – εξουσιοδοτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις – Apostille (Σφραγίδα Χάγης) κλπ) με ηλεκτρονική υπογραφή!
Άμεσα και σε πολύ προσιτές τιμές πλέον
Από £125!

 

Το πληρεξούσιο (γενικό ή ειδικό) και η εξουσιοδότηση είναι νομικά έγγραφα που παρέχουν περιορισμένες ή και ευρείες δυνατότητες δράσης στον καθορισμένο αντιπρόσωπο προκειμένου να διευκολυνθεί ο εντολέας.

 

Ο κ Ανδρέας Αννόπουλος, ως δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ 17324) και RFL (SRA ID 665134) έχει την κατά το νόμο αρμοδιότητα να συντάσει εξουσιοδοτήσεις, πληρεξούσια, μαρτυρικές καταθέσεις κ.α. Τα πληρεξούσια και οι εξουσιοδοτήσεις μας γίνονται δεκτά παντού. Μπορείτε να ρυθμίσετε έτσι πολλά θέματά σας (φορολογικά, στρατολογικά, κληρονομικά, αγοραπωλησίες κλπ).
Φυσικά δεν απαιτείται να απομακρυνθείτε από τον χώρο σας ούτε να ταξιδέψετε. Τώρα τα πληρεξούσια και οι εξουσιοδοτήσεις μας γίνονται και ONLINE!

 

 

Στείλτε μας τώρα το αίτημά σας στο info@status-london.com